Samarbeten

Brittiska Detego Global är skaparna av Detego Unified Digital Forensics Platform. En komplett svit av modulära digitala kriminaltekniska verktyg som används globalt av militär, brottsbekämpande verksamhet, underrättelsetjänst och företagsorganisationer. Dagens utredare står inför en anstormning av digitala enheter och motsvarande mängd digital data som ska hanteras. Detegos® produkter är ytterst kraftfulla och möter detta behov på bästa sätt.

SCG Canada Inc är leverantör och skapare av CFID. Företaget bildades med syfte att tillhandahålla hårdvara, mjukvara och utbildningslösningar för kunder som behöver anpassade verktyg för verksamhetskritiska applikationer. SCG Canada Inc är baserat i Ottawa, Kanada.

Teel Technologies Europe samarbetar med några av Europas ledande digitala forensiska företag och därigenom erbjuds deras professionella utbildningar över hela Europa. Utbildningarna inom avancerad kriminalteknik har utvecklats av några av branschens ledande experter. Man erbjuder  både verktygsspecifik och plattformsneutral utbildning. Läroplanerna säkerställer kompetensutveckling som går utöver standardinsatser för extraktion och analys.

Teel Tech Canada tillhandahåller digitala kriminaltekniska tjänster, utbildning och verktyg till brottsbekämpande, militära och statliga myndigheter i Kanada och övriga världen. Företaget är specialiserat på dator-, mobil-, multimedia-, fordons- och datakriminalteknik. Inom företaget finns både aktiva och pensionerade brottsbekämpande tjänstemän. Det säkerställer en hög förståelse för de juridiska, utredningsmässiga och tekniska behoven som krävs av både våra studenter och kunder.

Polska Vespereyes produkter skapades för att underlätta myndigheters utredningsarbete inom mobildata. De tekniskt avancerade radioenheterna, som utvecklas och monteras i Europa, har genom deras ingenjörers passion och erfarenhet kommit att revolutionera detta arbete. De används idag av militär, brottsbekämpande myndigheter, myndigheter och underrättelsetjänster runt om i världen för att samla information och bevis när de utför fältoperationer.