Spector

Skanna nätverksmiljön och övervaka digitala enheter.

Att i realtid alternativt i efter hand kartlägga vilka digitala enheter som befinner sig på en plats är en viktig dimension inom informationsinhämtning och säkerhetsarbete. Användningsområdena är flera och skapar underrättelsevärde och bevis inom spaning, säkerhetsskydd och incidentutredning.

Spector är en professionell produkt för monitorering av trådlösa nätverk i standards 2.4 GHz och 5 GHz. Använd Spector när ni behöver bekräfta närvaron av en digital enhet som tillhör en person av intresse.

Funktionalitet

Lagringsmedia

Användarvänlig

Webgränssnitt

Möjlig fjärrstyrning