Scout

Kartlägg tillgängliga basstationer och bestäm deras räckvidd.

Skapa precision i era brottsutredningar och efterfråga enbart relevant information. SCOUT gör det avancerade enkelt genom några få knapptryckningar. Enastående precision, passiv inhämtning och framstående radioteknologi skapar en unik produkt inom sitt område.

Scout är en professionell 2G/3G/4G/5G (NSA) skanner för mobilnät som hjälper er att identifiera misstänkta. Den identifierar och kartlägger intressanta mobilmaster i anslutning till en brottsplats. Vilken mast kan en misstänkts telefon varit uppkopplad mot i samband med brottet. Baserat på detta kan information kring misstänkt inhämtas via telekomoperatörerna.

Funktionalitet

Lagringsmedia

SMA-konnektorer

Användarvänlig

Webgränssnitt

Helt passiv

Möjlig fjärrstyrning

Identifiera misstänkta

Vilken mast kan en misstänkts telefon varit uppkopplad mot i samband med brottet?

Scout identifierar och kartlägger intressanta mobilmaster i anslutning till en brottsplats. Baserat på detta kan information kring misstänkt inhämtas via telekomoperatörerna.

Samtliga mobilmaster skannas vid en eller flera brottsplatser.
Scout genererar en lista på mobilmaster där misstänkts telefon kan ha varit uppkopplad mot.
Baserat på listan, begärs information från telekomoperatörerna.
Informationen kan sedan analyseras och mobilnummer som befunnit sig på flera brottsplatser identifieras.