Remote Acquisition

Skapa image i nätverksmiljö

Remote Acquisition är en enkel lösning som nyttjar detegos patenterade image-lösning i nätverksmiljön. Extrahera även logiskt systeminformation, RAM-data, användarnamn och lösenord och internetartefakter . Programmet ger flexibilitet genom att ni kan återuppta extraktioner från tidigare i händelse av nätverksfel och avbrott. 

  • Extrahera data via nätverksagenter i hemligt eller normalt läge
  • Installera nätverksagenter manuellt eller på distans via Windows Remote Management
  • Genomför en logisk riktad extraktion eller en  komplett image direkt från Detego Analyse
  • Forensiskt extrahera systemprofiler, RAM-data, användarnamn, lösenord och information om internet-aktivitet 
  • Extrahera ansluten lagringsmedia som är ansluten till nätverksanslutna datorer

Snabb extraktion över nätverk

Remote Acquisition diagram