Fusion

Utför avancerad länkanalys över all din data

Detego Fusion gör det möjligt för utredare att utnyttja avancerade länkbyggande funktioner och avslöja kopplingar mellan människor, platser, enheter och fall.

  • Använd dess avancerade AI-drivna infrastruktur för länkanalys för att koppla ihop punkterna och avslöja dolda länkar över digitala utställningar
  • Få tillgång till filegenskaper, internetartefakter, kommunikationshistorik (e-postadresser, samtalshändelser, kontakter, meddelanden, referenser etc.), enhetsinformation, finansiell information och nyckelord för att snabbt identifiera och länka misstänkta
  • Filtrera data med hjälp av tusentals förkonfigurerade variabler
  • Visa direkt länkar som finns mellan ärenden genom att använda dess visuella förhandsgranskningsfunktion
  • Dra nytta av förkonfigurerade variabler, inklusive GPS-koordinater, hash-matchningar och EXIF-data
  • Skapa anpassade vitlistor för att förhindra att kända/godkända länkar visas
  • Få användarna igång med minimala träningskostnader tack vare det intuitiva användargränssnittet