Analyse

En central plattform för att lagra, analysera och rapportera all extraherad data

Hantera alla forensiska extraktioner genom denna centrala plattform och utnyttja mäktiga AI- och automationsfunktioner för att tillhandahålla djupgående analyser, underrättelser och rapporter. Detego Analyse ger utredare avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter genom en enkel, lättanvänd plattform.

  • Lagra all data som förvärvats genom Detegos digitala forensiska lösningar och/eller tredjepartsverktyg på en enda, säker plattform
  • Utnyttja anpassade, helautomatiska analytiska arbetsflöden
  • Använd AI-driven objektdetektering för att identifiera personer, vapen, droger och mer
  • Upptäck automatiskt ansikten, hud och nakenhet i bilder och videor med Indecent Image Detection
  • Använd funktioner för optisk teckenigenkänning (OCR) på flera språk och extrahera text från bilder och video
  • Identifiera snabbt bilder som är relevanta för undersökningar med foto-DNA och hash-matchning
  • Använd offlinespråköversättning för att översätta text indexerad från dokument och bilder från 230 språk till engelska
  • Få lätt åtkomst till viktiga data med branschledande lösenordsdekryptering av över 300 filtyper
  • Dra nytta av MD5- och SHA1-hashmatchning, inklusive stöd för Project VIC, CAID, ICAC-dataset och mer

Kraftfull automatiserad analys

Analyse diagram-v1