Detego digital forensics

En plattform för extraktion, analys och rapportering

Detegos moduler har med patenterade lösningar, användarvänligt gränssnitt och arbetsflöde kommit att bli ett av marknadens bästa extraktionsverktyg. Extraktionsmodulerna är skräddarsydda för att med hög hastighet extrahera data från ett stort antal olika typer av digitala enheter. Tillsammans med Analyse automatiserade analytiska processer och integreringar av andra externa verktyg blir Detegos Unified Digital Forensic Platform ett måste i er forensiska verktygslåda.

Välj efter er organisations behov, separata moduler eller ett komplett paket.

Moduler för extrahering

Moduler för analys

Integreringar

GMDSOFT, med säte i Seoul, Syd Korea, är en ledande utvecklare av forensiska lösningar för bland annat mobiltelefoner. Deras MD Next finns fullt integrerad i vissa av Detegos paket. Utifrån MDs gränssnitt kan data extraheras och informationen laddas upp direkt och automatiskt till modulen Analyse.

Passware, med säte i Talinn, Estland, är världsledande inom olika typer av dekryptering. Passware är integrerad i modulen Detego Analyse som två analytiska processer där ni på ett enkelt sätt kan identifiera och dekryptera vissa typer av filer. Ni kan även använda Passwares fulla potential som ett fristående forensiskt verktyg.

Rosoka, med säte i Virginia, USA, är ett framstående företag inom framförallt språklig analys och översättning. Använd er av deras GIST-översättning genom att köra en analytisk process i Detego Analyse. Översättningen hjälper att förstå dokumentets huvudsakliga mening.