Case Manager

Centraliserad hantering av data, bevis och incidenter

Case Manager är en one-stop-plattform som möjliggör effektiv end-to-end-hantering av utredningar, incidenter, risker, bevis och efterlevnad. Anpassningsbar teknik gör det möjligt för team att enkelt samarbeta, följa procedurer, minimera fel, förbättra produktiviteten och säkert lagra data som är relaterad till utredningar.

Case Manager byggdes i samarbete med några av de mest erfarna efterlevnads- och utredningsproffs i världen, och den kan helt anpassas för att möta de unika behoven hos alla organisationer. Med alla incidenter, fall och bevis på ett ställe kan du effektivisera dina utredningar och låta användare komma åt data var som helst, från vilken ansluten enhet som helst, samtidigt som du upprätthåller fullständig efterlevnad.

  • Ett intuitivt gränssnitt och helt anpassningsbara arbetsflöden för att gör det möjligt för användare att hantera incidenter och utredningar med minimal teknisk kunskap
  • En enda plattform för att centralt hantera all data, fysiska och digitala enheter. 
  • Ett ärendehanteringssystem för utredare att prioritera och centralt hantera uppgifter – vilket gör det möjligt för chefer och utredare att skapa, tilldela och spåra uppgiftens framsteg
  • En visuell arbetsflödesskapare för att förenkla konfigureringen av anpassade arbetsflöden
  • Ett centralt arbetsflöde och formulärhanteringsfunktion för att möjliggöra snabb implementering av systemomfattande förändringar
  • En intuitiv formulärskapare som hjälper till att skapa ISO 9001-kompatibla formulär för bättre datainsamling
  • Fullständig spårning av alla användaråtgärder – vilket möjliggör fullt granskningsbar ärendehantering
  • Värdefulla insikter såsom ekonomiska effekter av ärenden, antalet öppna, avslutade eller pågående ärenden och den tid som spenderas på varje utredning